สาขา

 

Car Care A-FAST 22 ได้ทำการเปิดสาขา 5 สาขา

   
1. สวนดอก car care สวนดอก (ในปั้มปิโตนาส โรงพยาบาลสวนดอก) 08-8258-7365
2. ทุ่งโฮเต็ล car care ทุ่งโฮเต็ล (ข้าง TOT) 08-6448-9299
3. รัตนโกสินทร์ car care รัตนโกสินทร์ (ตรงข้ามเด่นชัย) 08-8263-2812
4. เจ็ดยอด car care เจ็ดยอด (ในปั้มเอสโซ่ ตรงข้ามวัดเจ็ดยอด) 08-8263-0941
5. โชตนา car care แม่ริม (ในปั้มเอสโซ่ เยื้องศาลากลาง) 08-8263-2730
    สาขาเจ็ดยอด (ตรงข้ามวัดเจ็ดยอด)