Car Care A-FAST 22 | คาร์แคร์ เอฟาสธ์ 22

Written by admin. Posted in Company

Car Care A-FAST 22 (คาร์แคร์ เอฟาสธ์ 22) เกิดขึ้นจากร้านล้างรถเล็กๆที่อยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเราประกอบกิจการร้านล้างรถเพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการเติมน้ำมันภายในปั๊ม ระยะเวลาผ่านไปกว่าสิบปี จากการแข่งขันของตลาดที่สูงขึ้น ทางร้านจึงต้องพัฒนาบริการให้มีมาตรฐานดีเยี่ยม ตอบสนองลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น มีความมุ่งมั้นที่จะเป็นผู้นำทางด้านการดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ นั่นคือจุดเริ่มต้นของการให้บริการคาร์แคร์ A-FAST 22 (เอฟาสธ์ 22) โดยมีคำขวัญประจำใจว่า “คาร์แคร์ที่แคร์คุณ” A คือ คุณภาพของการให้บริการอยู่ในระดับดีเยี่ยม FAST คือ อัตราการเจริญเติบโตของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว มาตรฐานของ Car Care A-FAST 22  นั้น เราบริการด้วยความสามารถและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเราเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลความสะอาดรถ การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลและฟื้นฟูสภาพสีรถ ตลอดถึงใส่ใจในสุขภาพที่ดีของผู้ใช้รถ อาคารสถานที่ Car Care A-FAST 22 (คาร์แคร์ เอฟาสธ์22) มีการออกแบบสิ่งปลูกสร้างโดยวิศวกร และสถาปนิกผู้ชำนาญการ โดยแยกส่วนโซนแห้ง โซนเปียก ห้องเคลือบสี ห้องเครื่องปั๊มน้ำแรง ห้องรับรองลูกค้า จุดรับรถ และจุดตรวจสอบมาตรฐาน QC point ก่อนส่งมอบรถ โซนเปียกมีการออกแบบให้สามารถล้างได้พร้อมกันสูงสุด 4 คัน โซนแห้งสามารถเช็ดแห้งพร้อมกันได้ถึง 6 คัน รวมไปถึงห้องบริการปรับสภาพฟื้นฟูผิวสีรถยนต์พร้อมกันถึง 4 คัน ซึ่งโครงสร้างอาคาร์นั้น ได้รับการออกแบบให้ทันสมัย โอ่อ่าสะดวกสบาย ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุของการจราจรภายใน ศูนย์ให้บริการคาร์แคร์ โดยคำนึงถึงมาตรฐานเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่ารถของลูกค้าที่เข้ารับการบริการกับ คาร์แคร์ A-FAST22 จะได้รับการบริการที่มีมาตรฐานและความสะดวกสบายสูงสุด Car Care A-FAST 22 (คาร์แคร์ เอฟาสธ์22) นั้นได้คำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าห้องรับรองลูกค้าโอ่โถงสะดวกสบาย มีนิตยสารชั้นแนวหน้าของเมืองไทยหากหลายประเภท เครื่องดื่มชา กาแฟ และ free wifi ให้ลูกค้าที่สามารถใช้บริการ Internet ที่รวดเร็ว