A.F.O.S

A.F.O.S. | A Fast Operation System

คือ ระบบตรวจสอบและดูแลการทำงานของคาร์แคร์ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ที่มอบคุณลักษณะ 3 ประการ ได้แก่

Smart | เรียบง่ายและชาญฉลาด

ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง

   • โปรโมชั่นและคูปองสามารถนำไปใช้ได้ทุกสาขา
   • จดจำความต้องการพิเศษของลูกค้า

ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

   • ทวนคำสั่งผู้ใช้บริการ
   • ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างชัดเจน
 
Status | แสดงสถานะการปฏิบัติงาน

รายงานการปฏิบัติงานแบบ Real Time

   • มีหน้าจอ AFOS ในห้องรับรองลูกค้า แจ้งสถานะการปฏิบัติงาน พร้อมกล้อง CCTV มองเห็นการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนภายในห้องรับรองลูกค้า
   • มี iPhone App สามารถเปิดดูสถานะการปฏิบัติงานได้ทุกที่ทุกเวลา ในกรณีที่ลูกค้าฝากรถไว้
 
Security | ดูแลความความปลอดภัย
   • ใบรับรถแบบเข้ารหัส ใช้ยืนยันความเป็นเจ้าของรถเมื่อรับรถ เพื่อรักษาความปลอดภัยสูงสุด
    วิธีการใช้งานระบบ AFOS 3 ขั้นตอน

1. รับและเก็บใบรับรถ 2. ผ่อนคลายในห้องรับรอง 3. รับรถด้วยใบรับรถ และ หย่อนใบ QC